Місцеві вибори-2010 - результати загальнонаціонального опитування населення України

20 жовтня 2010

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене ГО «ОПОРА» та Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва (із залученням мережі фірми «Ukrainian Sociology Service» з 3 по 15 жовтня 2010 року. Усього було опитано 2011 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за такими показниками, як стать, вік, рівень освіти, тип і регіон проживання. Похибка вибірки не перевищує 2.1%.

• У виборах до місцевих органів влади, що відбудуться 31 жовтня 2010 року мають намір узяти участь «безумовно» 47% і ще 29% – «скоріше за все». Молодь менше налаштована на участь у виборах: серед молоді «безумовно» збираються взяти участь у виборах 40%, в той час як серед людей середнього віку – 46%, а серед старшого покоління (старше 55 років) – 54%.

• За партійними списками на виборах до обласних рад 30.1% готові проголосувати за Партію регіонів, 12.2% – за партію «Батьківщина», 5.0% – за Комуністичну партію, 4.5% – за партію «Сильна Україна», 3.2% – за Фронт змін, 3.0% – за ВО «Свобода», 3.8% – проти всіх. Майже такий розклад сил і у питанні про голосування за партійним списком на виборах до міських рад. Слід зазначити, що у запитанні прізвища лідерів партій не зазначалися (їх не буде у списках на місцевих виборах), а лише назви партій. Тож не дивно, що 27.8% виборців не визначилися з вибором партії для голосування.

• Основний мотив участі у виборах – відчуття свого громадянського обов’язку (43%). На другому місці за важливістю побоювання, що у разі неучасті у виборах цим голосом може хтось скористатися – це спонукає до участі у виборах 37% потенційних виборців.

• Серед населення переважає думка, що вибори нічого не змінять (так вважають 44.5% опитаних), на поліпшення ситуації внаслідок виборів сподіваються 30%. Втім, лише 4% побоюються, що вибори ситуацію погіршать.

• Майже половина населення вважає, що їхня участь чи неучасть у виборах вплине на ситуацію у своєму місті чи селі (на думку 15% – «безперечно, вплине» і 34% вважають, що «певною мірою вплине»). Водночас значна частина населення (38%) більш песимістичні, вважаючи, що участь у виборах на ситуацію ніяк не вплине.

• Лише 8.5% населення впевнені, що вибори пройдуть чесно, без підтасувань. Переважає точка зору, що будуть окремі порушення, але вони істотно не вплинуть на загальний результат (37%). Водночас значна частина населення очікує на серйозні порушення (30% припускають, що результати можуть бути перекручені, а 14% впевнені, що все обов’язково буде підтасоване).


• Більшість населення (73%) знає, як можна перевiрити свої данi у списку виборцiв, проте лише 23% перевірили себе у реєстрі виборців.

• Абсолютна більшість громадян (96%) не відчувала на собі проявів тиску чи примусу з боку кандидатiв або їх представникiв пiд час виборчої кампанiї, щоб змусити за когось проголосувати.

• Достатньо обізнані зі своїми правами виборця лише 34% громадян, 48% про деякі свої права виборців знають, але недостатньо, а 18% не знають нічого. Майже половина громадян (49%) знають, куди звертатися, якщо їхні виборчі права будуть порушені. Готові захищати свої виборчі права у разі порушення 37% громадян, 36% готові звернутися за допомогою до громадської організації, а 22% готові захищати свої виборчі права у суді.

• Виборці практично однаково оцінюють корисність українських спостерiгачiв вiд партiй та кандидатiв (26%), українських спостерiгачiв вiд громадських органiзацiй (25%), мiжнародних захiдних спостерiгачiв (28%) і дещо менше – мiжнародних спостерiгачiв вiд країн СНД (19%). Лише 22% населення вважає, що вiд усiх спостерiгачiв немає жодної користi.

• При виборі партії на виборах у місцеві органи влади головне, що матиме значення для виборців – це: пропозицiї партiї щодо вирiшення мiсцевих проблем (42%) та попередня дiяльнiсть партiї у цьому мiстi або селі (35%). Лише 17% готові проголосувати на мiсцевих виборах за ту партiю, яку пiдтримали би й на загальнонацiональних виборах.

• Переважна більшість виборців (48.5%) не згодна з тим, що висувати кандидатiв можуть тільки партiї, підтримують це нововведення лише 23%. Втім, при обранні мера його партійна приналежність має значення для 44% (для 56% – не важлива).

• Цікавляться програмами кандидатів 57% населення, а для 43% програми кандидатів не цікаві. Водночас лише 33.5% опитаних відповіли, що полiтичнi партiї та їхні кандидати пiд час нинiшньої виборчої кампанiї доносять до виборцiв свої iдеї з приводу того, що вони зроблять, якщо будуть обранi.

• Майже половина населення – 47% – хотiли б мати особисту зустрiч з кандидатами у своєму округу, а 60% хотіли б, щоб були органiзованi публiчнi дебати мiж кандидатами. Такі дебати готові дивитися 25% – «у будь-якому разі», 22% – «якщо там братимуть участь тi кандидати, якi цiкавлять» і ще 22% – «якщо на той час не будуть зайняті».

• Лише менш 2% населення вірять, що усі ті передвиборні обіцянки, які дають кандидати, будуть виконані і тільки 20% – що буде виконана більшість обіцянок. У більшості своїй громадяни вважають, що або буде виконана незначна частина обіцянок (42%) або нічого з обіцяного не буде виконано (27%).

• Лише 23% населення вважають, що мiсцевi ЗМI (телебачення, радiо, газети, друкованi та iнтернет-видання) достатньою мiрою надають iнформацiю про полiтичну ситуацiю у містах та селах. Переважає думка, що певна інформація є, але недостатня (43%), а 20.5% населення вважає, що насправдi iнформацiї про полiтичну ситуацiю у їхньому місті (селi) практично немає. Водночас не цікавить така інформація лише 13.5% населення.

• Щодо довіри до iнформацiї про кандидатiв та партiї, яка розмiщена в ЗМI, думки населення поділилися: 40% повністю чи переважно цій інформації довіряють, а 37% зовсім чи переважно не довіряють. Більш схильні довіряти цій інформації виборці Партії регіонів (повністю чи переважно довіряють 58%, повністю чи переважно не довіряють 28%), КПУ (56% довіряють, 36% – ні), партії «Батьківщина» (53% і 34%). Дещо менше довіри до інформації у ЗМІ у виборців «Сильної України» (довіряють 42%, ні – 40%) та «Фронту Змін» (довіряють 36%, ні – 40%). А найменше схильні довіряти інформації у ЗМІ ті, хто готовий голосувати проти всіх (довіряють лише 18%, не довіряють 59%).


• Лише 21% населення вважає, що всі кандидати мають рівний доступ до ЗМІ. Така думка переважає серед виборців усіх політичних сил. Що більший доступ до ЗМІ мають кандидати і партії від влади – вважають 27%, а, на думку 31%, переваги забезпечують гроші.

• Впливати на роботу новообраної влади після виборів мають намір 25% громадян – 7% «у будь-якому разу» і ще 19% – якщо не будуть задоволені роботою обраної влади.

• Серед різних форм впливу на владу найбільш громадяни готові брати участь у мітингах та демонстраціях (31%), значна частина готова зустрiчатися з депутатами та новообраними мiськими головами пiд час публiчних заходiв (29%), писати звернення до органiв влади з пропозицiями (28%), брати участь у громадських слуханнях (29%). Дещо менше бажаючих брати участь у громадських комiсiях, якi створюватимуться при органах влади (15%), звертатимуться до засобів масової інформації (13%) і ще менше тих, хто готовий звертатися до суду (7%).

• Населення у переважній більшості (64%) не розрізняє повноваження місцевих рад і місцевих голів.

• Зі звітами міських голів перед громадськістю у міжвиборчий період знайомі 12% громадян, ще 40% чули, що такі звіти були, але мало про них знають, а, на думку 49% оаитаних, таких звітів не було взагалі. Зі звітами депутатів місцевих рад знайомі ще менше – 7% громадян, ще 40% здається, що такі звіти були, але вони про них не знають, а 53% вважають, що таких звітів не було взагалі.

• Лише 23.5% населення вважають, що вибори в Україні є реальним механізмом впливу громадян на владу, не згодні з цим 58%. Головне, що заважає виборам стати реальним демократичним механізмом впливу на владу – це невиконання тими, кого обрали, своїх виборчих обіцянок (55%), а також відсутність постiйного громадського контролю за обраною владою (29%) і невимогливiсть громадян до своїх обранцiв, пасивнiсть (25%).

• Більшість громадян України переконані, що саме демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України (47%), прихильність до авторитарного режиму виявили 19%, для 16% тип режиму у країні не має значення, а 18% певної відповіді дати не змогли.

Результати опитування

1. Чи збираєтеся Ви взяти участь у виборах до мiсцевих органiв влади, якi мають вiдбутися 31 жовтня 2010 року?
Безумовно так...........................................................................................46.7
скорiше, так..............................................................................................29.2
скорiше, ні..................................................................................................9.6
точно, ні....................................................................................................9.6
важко сказати..........................................................................................…4.9

2. Якщо Ви не збираєтесь брати участь у виборах, то чому?
у мене не буде такої можливостi (проживаю не за мiсцем реєстрацiї, у день голосування буду зайнятий тощо)............................................................... 6.6
менi байдужi цi вибори, бо моє життя вiд них аж нiяк не залежить.................................................................................................17.9
я не бачу жодного кандидата чи партiю, за яких було б варто голосувати................................................................................................21.7
вибори нiчого не змiнять, бо мiсцева влада насправдi нiчого не вирiшує.....................................................................................................21.7
мене взагалi не цiкавить політика................................................................14.6
не вiрю, що вибори будуть проведенi чесно................................................16.0
інше...........................................................................................................3.1
важко сказати...........................................................................................11.6

3. Якщо Ви братимете учать у голосуваннi, то за яку партiю чи блок проголосуєте на виборах до обласної Ради?
Всеукраїнське об'єднання "Свобода".............................................................3.0
Комунiстична партiя України.........................................................................5.0
Народний Рух України..................................................................................0.7
Партiя "Батькiвщина"..................................................................................12.2
Партiя "За Україну"......................................................................................0.9
Партiя "Наша Україна"..................................................................................3.7
Партiя "Сильна Україна"...............................................................................4.5
Партiя "Фронт змiн"....................................................................................3.2
Народна партiя...........................................................................................1.7
Партiя регіонів..........................................................................................30.1
Прогресивно-соцiалiстична партiя.............................................................…0.6
Соцiалiстична партiя...................................................................................0.8
Партiя "Громадянська позицiя".....................................................................0.3
iншi партії....................................................................................................1.6
голосуватимуть проти всіх...........................................................................3.8
важко сказати...........................................................................................27.8

4. Якщо Ви братимете учать у голосуваннi, то за яку партiю голосуватимете на виборах до мiсцевих/мiської, районної) Рад?
Всеукраїнське об'єднання "Свобода".............................................................2.9
Комунiстична партiя України........................................................................5.0
Народний Рух України..................................................................................0.6
Партiя "Батькiвщина"..................................................................................12.2
Партiя "За Україну"......................................................................................0.9
Партiя "Наша Україна"...................................................................................3.7
Партiя "Сильна Україна"................................................................................4.5
Партiя "Фронт змiн".....................................................................................3.1
Народна партiя...........................................................................................1.7
Партiя регіонів..........................................................................................29.6
Прогресивно-соцiалiстична партiя.................................................................0.6
Соцiалiстична партiя....................................................................................1.0
Партiя "Громадянська позицiя".....................................................................0.2
iншi партії....................................................................................................2.2
голосуватимуть проти всіх............................................................................3.7
важко сказати...........................................................................................28.0

5. Якщо Ви збираєтеся брати участь у виборах, то чому?
участь у виборах - обов'язок кожного громадянина......................................42.6
я звик до участi у виборах..........................................................................14.5
серед кандидатiв та партiй є тi, яких менi хотiлося б пiдтримати...................17.1
участь у виборах - це можливiсть вплинути на ситуацiю у моєму мiстi (селi).. 14.2
не хочу, щоб моїм голосом скористався хтось інший.....................................27.1
менi цiкаво узяти участь у цих "змаганнях" - хто переможе?.......................... 2.2
інше...........................................................................................................0.6
важко сказати.............................................................................................4.0

6. Як Ви гадаєте, чи допоможуть вибори до мiсцевих органiв влади полiпшити ситуацiю у Вашому мiстi (селi)?
так, вибори дозволять полiпшити ситуацію...................................................30.0
вибори нiчого не змiнять............................................................................44.5
вибори лише погiршать ситуацію...................................................................4.1
важко сказати...........................................................................................21.4

7. Як Ви вважаєте, чи вплине Ваша особиста участь у виборах до мiсцевих органiв влади чи вiдмова вiд участi на ситуацiю у Вашому мiстi (селi)?
безперечно, вплине..................................................................................15.1
певною мiрою вплине................................................................................34.3
нiяк не вплине..........................................................................................38.4
важко сказати...........................................................................................12.2

8. Як, на Вашу думку, пройдуть вибори?
пройдуть чесно, без пiдтасувань..................................................................8.5
будуть окремi порушення, але вони iстотно не вплинуть на загальний результат..................................................................................................37.2
припускаю, що результати можуть бути перекрученi....................................29.7
впевнений, що все обов'язково все буде пiдтасовано...................................13.7
важко вiдповiсти.......................................................................................10.9

9. Чи знаєте Ви, як можна перевiрити свої данi у списку виборцiв до дня голосування?
так, знаю..................................................................................................73.3
нi, не знаю................................................................................................26.7

10. Чи перевiряли Ви себе, чи є Ви у реєстрi виборцiв?
Так...........................................................................................................22.9
Ні.............................................................................................................77.1

11. Чи були прояви тиску, примусу на Вас особисто з боку кандидатiв або їх представникiв пiд час виборчої кампанiї, щоб змусити за когось проголосувати?
так, були....................................................................................................4.3
нi, не було................................................................................................95.7

12. Як Ви думаєте, чи в достатнiй мiрi Ви ознайомленi зi своїми правами виборця?
так, я про свої виборчi права знаю достатньо...............................................34.2
про деякi свої права виборця знаю, але недостатньо....................................47.9
нiчого про це не знаю...............................................................................18.0

13. Якщо Вашi права як виборця порушено, чи готовi Ви їх захищати?
Так..........................................................................................................37.1
Ні............................................................................................................34.3
важко сказати..........................................................................................28.6

14. Якщо Вашi виборчi права порушено, чи знаєте ви, куди звертатися щодо їх захисту?
Так..........................................................................................................48.6
Ні.............................................................................................................51.4

15. Якщо Вашi виборчi права порушено, чи готовi Ви звернутися до громадської органiзацiї за допомогою?
Так..........................................................................................................36.0
Ні.............................................................................................................42.3
важко сказати...........................................................................................21.7

16. Якщо Вашi виборчi права порушено, чи готовi Ви їх захищати в судi?
Так..........................................................................................................22.4
Ні.............................................................................................................55.0
важко сказати..........................................................................................22.6

17. Як вiдомо, iнодi на виборах виборцям пропонують грошi за голосування за певного кандидата чи партiю. Як Ви до цього ставитеся?
однозначно засуджую, не можна продавати свiй голос................................48.6
загалом ставлюся негативно, але з розумiнням - усякi бувають у людей ситуації.....................................................................................................31.7
ставлюся позитивно, чому б людям не заробити?........................................12.7
важко сказати............................................................................................7.0

18. А як Ви думаєте, чому люди погоджуються продавати свiй голос за грошi?
тому що вони жадiбнi, прагнуть заробити на усьому.....................................15.5
тому що у них скрутна матерiальна ситуація................................................42.3
тому що їм байдужi усi кандидати, то чому б не заробити?.......................... 34.6
iнше (що?)..................................................................................................1.7
важко сказати.............................................................................................7.8

19. А Ви особисто готовi продати свiй голос за грошi?
безумовно, ні............................................................................................67.7
безумовно, так - за будь-кого i за будь-якi гроші.............................................2.9
так, але якщо буде влаштовувати сума..........................................................9.7
так, якщо я все рiвно збирався голосувати за цього кандидата (партiю)...........9.0
важко сказати...........................................................................................10.8

20. А за яку саме реальну суму Ви готовi продати свiй голос на виборах?
мiй голос не продається в принципi..................................................................................................73.2
за 50 гривень.............................................................................................0.5
за 51-100 гривень........................................................................................1.1
за 101-200 гривень......................................................................................3.2
за 201-300 гривень.....................................................................................3.6
за 301-500 гривень.....................................................................................4.2
бiльше 500 гривень...................................................................................14.3

21. Як Ви вважаєте, дiяльнiсть яких спостерiгачiв на виборах була б найбiльш корисна?
українських спостерiгачiв вiд партiй та кандидатів.........................................25.6
українських спостерiгачiв вiд громадських організацій....................................25.0
мiжнародних захiдних спостерігачів.............................................................27.6
мiжнародних спостерiгачiв вiд країн СНД (Росiї, Бiлорусi тощо).......................19.2
вiд усiх спостерiгачiв немає жодної користі..................................................22.1
важко сказати...........................................................................................15.0

22. Що для Вас найбiльше важитиме при виборi партiї на виборах у мiсцевi органи влади?
загальна программа, iдеологiя партії...........................................................29.9
пропозицiї партiї щодо вирiшення мiсцевих проблем.....................................42.3
особистостi, представленi у списку............................................................27.6
попередня дiяльнiсть партiї у моєму мiстi (селi).......................................... 35.2
проголосую на мiсцевих виборах за ту партiю, яку пiдтримав би й на загальнонацiональних виборах...................................................................16.6
враження вiд зустрiчей з кандидатами вiд партії.............................................7.1
подарунки, якi роздаватиме партiя перед виборами.......................................4.5
інше..........................................................................................................5.2

23. Чи пiдтримуєте Ви те, що тiльки полiтичнi партiї мають право висувати кандидатiв до мiсцевих рад та на посаду мiського голови, але не передбачено самовисування кандидатiв?
так, я згоден, що висувати кандилдатiв можуть лише партії..........................23.2
нi, я з цим не згоден, потрiбне й самовисування кандидатів.........................48.5
важко сказати........................................................................28.3

24. Чи важлива для Вас при обраннi мера Вашого мiста його партiйна приналежнiсть?
так, важлива............................................................................................43.9
нi, не важлива..........................................................................................56.1

25. Чи цiкавитесь Ви програмами кандидатiв?
Так..........................................................................................................57.4
Ні.............................................................................................................42.6

28. Чи вважаєте Ви, що полiтичнi партiї та їх кандидати пiд час нинiшньої виборчої кампанiї доносять до виборцiв свої iдеї з приводу того, що вони зроблять, якщо будуть обранi?
Так..........................................................................................................33.5
Ні............................................................................................................38.5
важко сказати..........................................................................................28.0

29. Чи хотiли б Ви взяти участь у особистiй зустрiчi з кандидатами по Вашому округу?
Так..........................................................................................................47.3
Ні.............................................................................................................36.1
важко сказати...........................................................................................16.6

30. Чи хотiли б Ви, щоб були органiзованi публiчнi дебати мiж кандидатами?
Так..........................................................................................................59.8
Ні.............................................................................................................24.2
важко сказати...........................................................................................16.0

31. Якщо будуть органiзованi такi публiчнi дебати мiж кандидатами, чи Ви особисто будете дивитися дебати мiж кандидатами Вашого виборчого округу?
так, у будь-якому разi................................................................................24.8
так, якщо там будуть братии участь тi кандидати, якi мене цікавлять.............22.3
так, якщо я на той час не буду зайнятий.....................................................22.6
ні.............................................................................................................23.3
важко сказати............................................................................................6.9

32. Чи вiрите Ви, що кандидати будуть виконувати свої передвиборчi обiцянки, якщо здобудуть владу?
так, вiрю, що усi обiцянки будуть виконані.....................................................1.9
думаю, що бiльшiсть обiцянок буде виконана...............................................19.9
буде виконана лише незначна частина обіцянок...........................................42.0
нiчого з обiцяного вони не будуть виконувати..............................................26.7
важко сказати.............................................................................................9.5

33. В цiлому, на Вашу думку, мiсцевi ЗМI (телебачення, радiо, газети, друкованi та iнтернет-видання) в достатнiй мiрi надають iнформацiю про полiтичну ситуацiю в Вашому мiстi (селi)?

Так, цiлком достатньо...............................................................................23.2
Певна інформацiя є, але недостатньо..........................................................42.8
Насправдi iнформацiї про полiтичну ситуацiю у нашому мiстi (селi) практично немає.......................................................................................................20.5
Мене така iнформацiя не цікавить....................................................................................................13.5

34. Чи довiряєте Ви iнформацiї про кандидатiв та партiї, яку розмiщено в ЗМI?

Так, повнiстю довіряю.................................................................................5.0
Переважно довіряю...................................................................................34.4
Переважно не довіряю...............................................................................25.4
Зовсiм не довіряю.....................................................................................11.8
Важко сказати...........................................................................................10.8
Я цiєю iнформацiєю взагалi не цiкавлюся......................................................12.5

35. На Вашу думку, чи всi кандидати мають рiвний доступ до засобiв масової iнформацiї?

Так, усi.....................................................................................................20.6
Нi, кандидати i партiї вiд влади мають бiльший доступ до ЗМI..........................27.0
Нi, тi хто має грошi, має й кращий доступ до ЗМI...........................................30.8
Кращий достiп до зМI мають тi, хто має знайомства серед журналістів.................................................................................................4.1
Важко сказати...........................................................................................17.5

36. Як Ви вважаєте, чи потрiбне бiльше представництво жiнок у органах мiсцевої влади?
Так...........................................................................................................47.2
Ні.............................................................................................................24.6
важко сказати...........................................................................................28.2

37. Чи матиме для Вас значення стать кандидата у депутати до мiсцевих рад (чи на посаду мера) - жiнка чи чоловiк?
так, я скорiше проголосую за жiнку.............................................................16.2
так, я скорiше проголосую за чоловiка.........................................................14.9
нi, для мене це не важливо........................................................................58.9
важко сказати...........................................................................................10.0

38. Чому жiнки менш активнi в полiтичнiй дiяльностi, нiж чоловiки?
Жiнкам не вистачає часу, вони занадто зайнятi вдома...................................30.5
Жiнки самi не хочуть займатись політикою...................................................14.2
Чоловiки заважають жiнкам займатись політикою..........................................23.9
Жiнки в принципi не здатнi займатися політикою..........................................10.3
Важко сказати...........................................................................................21.1

39. В багатьох Європейських країнах законодавчо закрiплено рiвне представлення жiнок i чоловiкiв в прохiдних частинах партiйних спискiв. Чи пiдтримуєте ви цю iдею в Українi?
Так..........................................................................................................53.0
Ні.............................................................................................................20.0
важко сказати...........................................................................................26.9

40. Чи готовi Ви пiсля виборiв впливати на роботу новообраної влади?
так, у будь-якому разi..................................................................................6.6
так, якщо я не буду задоволений роботою новообраної влади.......................18.7
ні.............................................................................................................58.2
важко сказати...........................................................................................16.5

41. А чи готовi Ви брати участь у наступних формах впливу на владу?
писати звернення до органiв влади з пропозицiями......................................28.3
брати участь у громадських слуханнях........................................................24.2
зустрiчатися з депутатами та новобраними мiськими головами пiд час публiчних заходiв тощо.............................................................................................29.2
брати участь у громадських комiсiях, якi будуть створюватися при органах влади.......................................................................................................15.2
звертатися у засоби масової інформації........................................................13.0
брати участь у мiтингах та демонстраціях....................................................31.0
звертатися до суду......................................................................................6.8
інше...........................................................................................................7.7

42. Чи чiтко Ви розрiзняєте повноваження (що мають право робити i якi рiшення приймати) мiсцевих рад та мiських голiв?
Так..........................................................................................................36.4
Ні.............................................................................................................63.6

43. Чи вiдомо Вам про звiти мiського голови перед громадськiстю у мiжвиборчий перiод?
так, вiдомо, i я навiть читав (слухав) цi звiти.................................................11.7
здається, такi звiти були, але я про них мало знаю.......................................39.6
нi, таких звiтiв не було................................................................................48.7

44. Чи вiдомо Вам про звiти депутатiв мiсцевої ради перед громадськiстю у мiжвиборчий перiод?
так, вiдомо, i я навiть читав (слухав) цi звiти...................................................6.9
здається, такi звiти були, але я про них мало знаю.......................................40.0
нi, таких звiтiв не було...............................................................................53.0

45. Чи Ви згоднi з тим, що вибори в Українi є реальним механiзмом впливу громадян на владу?
зовсiм не згодний......................................................................................23.7
в основному не згодний.............................................................................24.7
важко сказати, згодний чи ні......................................................................28.2
в основному згодний..................................................................................19.4
повнiстю згодний.........................................................................................4.1

46. Що заважає виборам в Українi стати механiзмом демократичної участi громадян у держаних справах?
невiдповiднiсть проведення виборiв демократичним стандартам....................11.4
формування виконавчої влади не за результатами виборiв............................13.3
невиконання тими, кого обрали, своїх виборчих обіцянок.............................55.0
вiдсутнiсть постiйного громадського контролю за обраною владою................29.1
неконкретнiсть виборчих програм...............................................................14.9
невимогливiсть громадян до своїх обранцiв, пасивність.................................24.8
інше...........................................................................................................1.2
нiщо не заважає, вибори в Українi є реальним механiзмом участi населення у справах держави.........................................................................................1.2
важко сказати...........................................................................................13.4

47. Як ви вважаєте, вибори Верховної Ради та вибори до мiсцевих органiв влади повиннi вiдбуватися одночасно чи повиннi бути вiдбуватися у рiзний час?
вибори i до Верховної Ради, i до мiсцевих рад повиннi проводитися в один день.........................................................................................................46.4
вибори до Верховної Ради i мiсцевих рад повиннi проводитися у рiзний час............................................................................................................2.9
важко сказати...........................................................................................20.7

48. Наскiльки Ви загалом задоволенi тим, як функцiонує демократiя в Українi?
зовсiм не задоволений...............................................................................21.9
переважно не задоволений.......................................................................32.4
переважно задоволений............................................................................25.2
повнiстю задоволений.................................................................................3.4
важко сказати...........................................................................................17.0

Інші новини


Початок   Попередня сторінка   1   2   3   4   5   Наступна сторінка   Кінець
^ Вгору