Громадянське суспільство в Україні: проблеми і перспективи

31 травня 2011

Круглий стіл 

Учасники :

 • Ірина Бекешкіна –директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва,
 • Олег Рибачук – керівник ГО «Центр UA»
 • Юлія Тищенко – керівник програми проблем розвитку громадського суспільства УНЦПД
 • Олександр Черненко – голова правління Комітету виборців України
 

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 25 – 30 травня 2011 року провів експертне опитування, головна мета якого – виділити проблеми і перспективи громадянського суспільства в Україні. Усього було опитано 35 лідерів громадських організацій, що входять в об’єднання ГО «Новий громадянин».

 •  
 • Більшість експертів оцінюють рівень розвитку громадянського суспільства в Україні як середній, проте значна частина вважає цей рівень загалом низьким. Середня оцінка за 5-бальною шкалою становить 2.8 бала. 
 • Щодо ефективності впливу громадських організацій на вирішення нагальних проблем у державі думки розділилися: дещо більше тих експертів, які оцінюють цей вплив як  переважно неефективний; водночас значна частина експертів оцінює цей вплив як здебільшого ефективний.  
 • Оцінка впливу громадських організацій на місцевому рівні оцінюється нижче: явно переважає оцінка цього впливу як неефективного.  
 • Експерти майже одностайні у тому, що за нової влади можливості громадських організацій впливати на ухвалення рішень влади зменшилися.
 • Основні проблеми, що стоять нині на перешкоді ефективній взаємодії громадських організацій і влади – це насамперед небажання влади йти на співпрацю, упереджене ставлення до НДО, непрозорість влади, відсутність інформації про її рішення, пасивність та байдужість населення та відсутність правових механізмів контролю громадськості за владою.
 • Більшість експертів достатньо оптимістично розцінюють ухвалений Закон про доступ до публічної інформації, вважаючи, що він дещо розширить можливості громадськості впливати на владу.
 • Головним чинником, що може перешкодити ефективності дії Закону про доступ до публічної інформації, експерти вважають те, що органи влади даватимуть формальні відписки.
 • Головними механізмами, за допомогою яких громадські організації можуть найбільш ефективно впливати на владу, більшість експертів вважає насамперед активну взаємодію з засобами масової інформації та звернення до світової спільноти, міжнародних організацій.
 • Першочерговими завданнями, на яких слід у першу чергу слід зосередитися громадськості, більшість експертів вважає насамперед проведення у суспільстві необхідних реформ, консолідований вплив на політиків і владу з метою реалізації кращих стратегій суспільного розвитку. Вкрай важливими для громадськості є також здійснення контролю над діями влади та проведення постійного громадського моніторингу виконання рішень, боротьба з корупцією та залучення широких кіл суспільства до громадської активності. 
  
 
Результати опитування

 

Інші новини


Початок   Попередня сторінка   1   2   3   4   5   Наступна сторінка   Кінець
^ Вгору