Усі критерії, виділені громадських рухом «Чесно» для оцінки депутатів та кандидатів у депутати, визнані громадською думкою важливими

19 січня 2012

Прес-реліз підготовлено за результатами загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» 28 листопада  - 8 грудня 2011 року. Методом інтерв’ю опитано 2012 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років за такими показниками, як стать, вік, рівень освіти, регіон та тип проживання. Статистична похибка вибірки не перевищує 2.2%.
Опитування профінансовано за проектом UNITER.

• Усі критерії, виділені громадських рухом «Чесно» для оцінки депутатів та кандидатів у депутати, визнані громадською думкою важливими: причетність до корупційних дій (важливо – для 80%, не важливо – для 13%), оприлюднення декларації про доходи та майно (важливо – для 71%, не важливо – для 21%), відповідність способу життя депутата заявленій декларації про доходи (важливо – для 74%, не важливо – для 18%), перешкоджання роботі журналістів (важливо – для 61%, не важливо – для 27%), особисте голосування депутата у Верховній Раді (важливо – для 66%, не важливо – для 22%), відвідування депутатами засідань Верховної Ради (важливо – для 72%, не важливо – для 16%).

• Важливість виділених критеріїв оцінки кандидатів у депутати залежить від готовності брати участь у виборах: найбільше значення цим критеріям надають ті, хто обов’язково збирається іти на вибори, найменше – ті, хто на вибори не збирається зовсім.

• Водночас значущість запропонованих критеріїв оцінки кандидатів у депутати є високою для виборців усіх політичних сил: критерій переходів депутата з однієї фракції до іншої є дуже і достатньо важливим для 80% виборців партії «Батьківщина (не дуже важливий і зовсім не важливий для 17%), 65% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 25%), 60% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 35%), 71% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 21%), 72% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 25%).

Критерій причетності чи непричетності кандидата до корупційних дій є дуже і достатньо важливим для 88% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 8%), 85% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 8%), 78% Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 15%), 78% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 16%), 79% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 11%).

Критерій оприлюднення чи не оприлюднення кандидатом своєї декларації про доходи та майно є дуже і достатньо важливим для 80% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 17%), 80% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 14%), 72% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 22%), 67% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 25%), 79% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 17%).

Критерій відповідності чи невідповідності способу життя кандидата заявленій декларації про доходи є дуже і достатньо важливим для 77% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 19%), 88% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 9%), 78% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 15%), 70% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 20%), 69% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 19%).

Критерій перешкоджання кандидата роботі журналістів є дуже і достатньо важливим для 70% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 12%), 63% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 21%), 62% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 20%), 63% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 20%), 73% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 12%).


Критерій особистого голосування депутата у Верховній Раді є дуже і достатньо важливим для 79% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 17%), 76% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 13%), 70% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 20%), 65% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 25%), 74% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 22%).


Критерій відвідування депутатом засідань Верховної Ради є дуже і достатньо важливим для 84% виборців партії «Батьківщина» (не дуже важливий і зовсім не важливий для 10%), 78% виборців КПУ (не дуже важливий і не важливий для 11%), 78% виборців Партії регіонів (не дуже важливий і не важливий для 13%), 78% виборців партії «УДАР» (не дуже важливий і не важливий для 11%), 83% партії «Фронт змін» (не дуже важливий і не важливий для 15%).


• Для тих громадян, які збираються брати участь у виборах, але ще не визначилися, за яку партію проголосувати, найбільш істотним серед запропонованих критеріїв є насамперед причетність чи непричетність кандидата до корупційних дій (важливий і дуже важливий для 74%, не дуже важливий і не важливий для 15%), далі за мірою значущості йдуть: критерій відповідності чи невідповідності способу життя кандидата заявленій декларації про доходи (важливий і дуже важливий для 69%, не дуже важливий і не важливий для 19%), оприлюднення чи не оприлюднення кандидатом своєї декларації про доходи та майно (важливо і дуже важливо для 63%, не дуже важливо і не важливо для 23%), особисте відвідування засідань Верховної Ради (важливо і дуже важливо для 60%, не дуже важливий і не важливий для 21%), особисте голосування депутат у Верховній Раді (важливо і дуже важливо для 53%, не дуже важливо і не важливо для 26%), перешкоджання роботі журналістів (важливо і дуже важливо для 50%, не дуже важливо і не важливо для 20), переходи депутата із однієї фракції до іншої (важливо і дуже важливо для 46%, не дуже важливо і не важливий для 30%).


• На думку більшості населення (51%), парламентські вибори 2012 року будуть такими ж, як і вибори 2007-го, 14.5% налаштовані оптимістично, вірячи, що наступні вибори будуть більш чесними і прозорими, ніж вибори 2007 року, проте 23% громадян вважають, що вибори 2012 року будуть менш чесними і прозорими, ніж вибори 2007 року.


• Абсолютна більшість населення (67%) вважає потрібною діяльність громадських організацій під час виборів (протилежної думки дотримуються 18%). Основні форми діяльності громадських організацій під час виборів громадяни бачать насамперед у контролі за підрахунком голосів (57%) та фіксації порушень виборчого законодавства та прав виборців (54%). Готові особисто брати участь у діяльності громадських організацій під час виборів 18% опитаних, причому найбільше серед молоді (21%).
 

Результати опитування
 

Наскільки для Вас важливою є наступна інформація про кандидатів для Вашого вибору?

 
Критерії оцінки
 Дуже важливо
Достатньо важливо
 Не дуже важливо
 Зовсім не важливо
Важко сказати

Чи переходив депутат з однієї фракції депутатів до іншої?

33.0
28.3
19.1
9.9
9.7

Чи був кандидат причетний до корупційних дій?

50.2
29.6
7.6
5.1
7.5
 Чи оприлюднив кандидат свою  декларацію про доходи та майно?
35.5
35.8
14.2
6.4
8.1

Чи відповідає спосіб життя кандидата  заявленій декларації про доходи? 

38.0
35.9
11.6
6.7
7.8

Чи перешкоджав кандидат  роботі журналістів?

26.6
34.1
17.7
9.5
12.2

Чи голосував депутат у Верховній Раді особисто?

35.9
30.6
13.4
8.6
11.6

Чи відвідував депутат засідання Верховної Ради?

40.9
31.9
9.2
6.9
11.1
 

Чи   очiкуєте   Ви,   що   наступнi   парламентськi   вибори   2012   року   будуть   бiльш   чесними   i   прозорими   чи   менш   чесними   та   прозорими   порiвняно   з   парламентськими   виборами   2007   року?

 

Вважаю, що цi вибори будуть бiльш чесними i прозорими

14.5

Будуть такими ж, як i були

50.8

Будуть менш чесними i прозорими

23.1

Важко вiдповiсти

11.5
 
 
 

Як   вiдомо,   пiд   час   виборiв   дiють   громадськi   органiзацiї,   не   залежнi   вiд партiй,   якi   здiйснюють   контроль   за   чеснiстю   виборiв,   провадять   освiтню   дiяльнiсть   серед   виборцiв   тощо.   Як   Ви   вважаєте,   чи   потрiбна   така   дiяльнiсть?

 
Так, дуже потрібна
21.7
Переважно потрібна
45.3
Переважно не потрібна
10.6
Зовсiм не потрібна
7.4
Важко сказати
15.0
 
 
 

Чи   вiрите   Ви,   що   громадськi   органiзацiї   можуть   вплинути   на   чеснiсть   проведення   виборiв?

 

Так, вважаю, що дiяльнiсть громадських органiзацiй може iстотно вплинути на чеснiсть проведення виборiв

16.1

Вважаю, що певним чином громадськi органiзацiї можуть вплинути на характер виборчої кампанiї

39.5

Думаю, що громадськi органiзацiї нiчого змiнити не зможуть

35.7
Важко сказати
8.7
 

А   Ви   особисто   готовi   взяти   участь   у   якiйсь   дiяльностi   громадських   органiзацiй   пiд   час   виборiв?

 
Так
17.8
Нi
68.9
Важко сказати
13.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Yusuf (02.05.2012 04:46)
  A piece of erduiiton unlike any other!
 • uqvgpng (02.05.2012 11:49)
  wIjpt1 <a href="http://utrhzvjrlkij.com/">utrhzvjrlkij</a>
 • fgrhzakbs (03.05.2012 09:23)
  85kyTO , [url=http://aqcgnnzhbkbx.com/]aqcgnnzhbkbx[/url], [link=http://juhyfrviumqw.com/]juhyfrviumqw[/link], http://ltmyulqkngfb.com/
 • qipykciwnzw (04.05.2012 09:40)
  5h4tE4 <a href="http://owpwfknhsptq.com/">owpwfknhsptq</a>
 • sgrzxv (04.05.2012 14:10)
  OGfTXx , [url=http://maizsncciwza.com/]maizsncciwza[/url], [link=http://eqleifxsavsw.com/]eqleifxsavsw[/link], http://jlnwjvgfwtsr.com/
Інші новини


Початок   Попередня сторінка   1   2   3   4   5   Наступна сторінка   Кінець
^ Вгору