Результати загальнонаціонального соціологічного опитування щодо членства України в НАТО та ЄС

27 грудня 2009

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» з 12 по 26 грудня 2009 року.
Усього було опитано 2010 респондентів за загальнонаціональною вибіркою, репрезентативною за такими характеристиками, як стать, вік, освіта, тип та регіон проживання. Похибка вибірки не перевищує 2.3%. Опитування проведено за фінансової підтримки Фонду «Відродження».

 

• Серед  громадян України немає єдиної думки щодо того, яка модель соціально-політичного та економічного розвитку  є найбільш ефективною для України: 24% громадян вважають, що Україна повинна мати власну модель розвитку, 19% орієнтується на модель Росії, 18% – країн Європейського Союзу, 10% – на модель Білорусі, 3.5% – модель США, 2% –  Китаю, а 11% взагалі не цікавляться такими питаннями. Надання переваги різним моделям розвитку істотно відмінне у різних регіонах України: у Західному регіоні найбільш ефективною вважають модель країн ЄС (32%) або схиляються до власної української моделі (19%), у регіоні Центру й Північного Сходу найбільшу підтримку має власна українська модель (25%), країн ЄС (19%), у регіоні Півдня та Південного Сходу – власна українська модель (25%) та модель Росії (24%), у регіоні Донбасу й Криму – модель Росії (37%) або власна українська (26%).  

• Якби у грудні 2010 р.  відбувся референдум щодо членства у Європейському Союзі, у ньому взяло б участь 61% громадян України. Це істотно менше, ніж зголошувалося брати участь у подібному референдумі в опитуванні березня 2008 року (78%), що свідчить про певну втрату інтересу громадян України до питань зовнішньої політики країни. У разі, якби референдум щодо членства у ЄС відбувся у грудні 2009 року, більшість – 51% проголосувала б «за» вступ,  27%  – «проти».  Спостерігається негативна динаміка громадської думки порівняно  з груднем 2007 року (тоді за вступ до ЄС проголосувало б 64%) і березнем 2008 року (тоді «за» було 56%), але позитивна порівняно з 2005 роком (тоді «за» було  47%).

Найбільше підтримують вступ до ЄС жителі Західного регіону («за» вступ – 68.5%,    «проти» – 11%) та Центру й Північного Сходу («за» – 54%, проти – 20.5%), меншою є підтримка Півдня й Південного Сходу («за» – 43%, проти – 31%). Переважно не підтримують вступ до ЄС у регіоні Донбасу й Криму («за» – 39%, «проти» – 50%).  

• Якби у грудні 2009 р.  відбувся референдум щодо членства у НАТО, у ньому узяло б участь 60 % громадян України, що істотно менше, ніж зголошувалися в опитуванні березня 2008 р. (тоді – 68%).  У разі, якби референдум щодо членства в НАТО відбувся у грудні 2009 року, більшість – 60% ­ проголосувала б «проти» вступу (у березні 2008 р. – 59%),  21% – «за» (22% у березні 2008 р.) і 19% тих, хто ще не визначився.

• Членство в НАТО переважно підтримують жителі Західного регіону («за» вступ – 40.5%, «проти» –  24%). Переважно не підтримують вступ до НАТО жителі Центру й Північного Сходу («за» – 37%, проти – 50%), Півдня й Південного Сходу («за» – 14%, проти – 69%), у регіоні Донбасу й Криму («за» – 4%, «проти» – 94%). 

• Більшість населення України – 58% – підтримує вступ України до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном («проти» –  20%). Підтримка вступу до ЄЕП істотно відмінна у різних регіонах України: У Західному регіоні цей вступ підтримує лише 13%, у Центрі й Північному Сході – 51%, у регіоні Півдня й Південного Сходу – 73%, а у регіоні Донбасу й Криму – 93%. 

• Лише 14% громадян України випадало хоч колись бувати у країнах, які сьогодні  є членами Європейського Союзу, США чи Канаді. Найбільше у цих країнах бували жителі Західного регіону (22%), менше – жителі Центру й Північного Сходу (17%) і ще менше – Півдня й Південного Сходу (10%) та Криму й Донбасу (9%).  Підтримка вступу до ЄС істотно відмінна залежно від того, чи доводилося респондентам бувати у цих країнах: серед тих, хто був у країнах ЄС, США чи Канаді, вступ до ЄС підтримують 69% (не підтримують – 16%), а серед тих, хто жодного разу не був у цих країнах, підтримують вступ до ЄС 49%, не підтримують – 29%.  

 Результати опитування
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» з 12 по 26 грудня 2009 року. Усього було опитано 2010 респондентів за загальнонаціональною вибіркою, репрезентативною за такими характеристиками, як стать, вік, освіта, тип та регіон проживання. Похибка вибірки не перевищує 2.3%. Опитування проведено за фінансової підтримки Фонду «Відродження».

 

Як   Ви   вважаєте,   яка   модель   соцiально-полiтичного  та   економiчного   розвитку   найбiльш   ефективна   для   України?

Модель Сполучених Штатiв Америки............................................... ...... 3.5
Модель країн Європейського Союзу.................................................. ... 17.6
Модель Росiї................................................................................ ...... 19.0
Модель Бiлорусi............................................................................ ..... 10.4
Модель Японiї, Кореї та iнших країн Пiвденно-Схiдної Азiї................ .......... 0.9
Модель Китаю................................................................................... .. 1.9
Модель iнших країн (яких?).............................................................. ..... 0.9
Жодна з цих моделей, Україна повинна мати власну модель розвитку..... 23.8
Важко сказати................................................................................... . 11.4
Взагалi не цiкавлюсь цим питанням...................................................... 10.9

Чи   доводилося   Вам   хоч   колись   бувати   у   країнах,   якi   зараз   є   членами   Європейського   Союзу,   у   США   чи   Канадi?

Так................................................................................................... 14.3
Нi...................................................................................................... 85.7
 
 

Якщо   в   Українi   проводитиметься   референдум   про   вступ   до   Європейського   Союзу,   то   чи   вiзьмете   Ви   в   ньому   участь   чи   нi?

Так................................................................................................... 61.2
Нi..................................................................................................... 25.7
Важко сказати................................................................................... 13.1
 

Якщо   Ви   збираєтесь   брати   участь   у   такому   референдумi,   то   як   Ви   проголосуєте?

Безумовно, "за" вступ до Європейського Союзу.................................... 31.8

Скорiше за все, "за"........................................................................... 19.3

Скорiше за все, "проти"..................................................................... 10.7

Безумовно, "проти" вступу до ЄС........................................................ 16.4

Важко сказати, ще не вирiшив(ла)....................................................... 21.7

 

Якщо   в   Українi   проводитиметься   референдум   про   вступ   до   НАТО,   то   чи   візьмете   Ви   участь   в   цьому   референдумi   чи   нi?

Так...................................................................................................58.9
Нi..................................................................................................... 29.6
Важко сказати....................................................................................11.5
 
  

Якщо   Ви    візьмете   участь   у   референдумi   про   вступ   України   до  НАТО,   то   як   Ви   проголосуєте   на   цьому   референдумi?

Безумовно, "за" вступ до НАТО............................................................. 14.1

Скорiше за все, "за"............................................................................... 6.9

Скорiше за все, "проти" вступу до НАТО................................................ 18.4

Безумовно, "проти" вступу................................................................... 41.3

Важко сказати............................................................................          19.3
 

Як   Ви   вважаєте,   чи   треба   Українi   вступати   до   Єдиного   економiчного   простору   з   Росiєю,   Бiлоруссю   та   Казахстаном   (ЄЕП)?

Так................................................................................................. 58.1
Нi................................................................................................... 20.0
Важко сказати..................................................................................21.9
 
  

Регіональний розподіл зовнішньополітичних орієнтацій населення України, грудень-2009

 

Чи   доводилося   Вам   хоч   колись   бувати   у   країнах,   якi   зараз   є   членами   Європейського   Союзу,   у   США   чи   Канадi?

 
 
Захід

Центр і Північний Схід

Південь і Південний Схід

Донбас і Крим
Україна загалом
Так
22.0
16.8
9.7
9.1
14.3
Нi
78.0
83.2
90.3
90.9
85.7
 
 

Якщо   Ви   збираєтесь   брати   участь   референдумi про   вступ   до   Європейського   Союзу,     то   як   Ви   проголосуєте?

 
 
Захід

Центр і Північний Схід

Південь і Південний Схід

Донбас і Крим
Україна загалом

Безумовно, "за" вступ до Європейського Союзу

56.7
32.5
21.3
17.8
31.8

Скорiше за все, "за"

11.8
21.1
21.6
21.4
19.3

Скорiше за все, "проти"

6.5
12.6
10.0
13.2
10.7

Безумовно, "проти" вступу до ЄС

4.4
7.9
20.8
36.8
16.4

Важко сказати, ще не вирiшив(ла)

20.6
25.8
26.3
10.9
21.7
 
 
Якщо   Ви   збираєтесь   брати   участь у  референдумi про   вступ   до   НАТО,   то   як   Ви   проголосуєте?
 
 
Захід

Центр і Північний Схід

Південь і Південний Схід

Донбас і Крим
Україна загалом

Безумовно, "за" вступ до НАТО

33.2
15.5
7.6
2.5
14.1

Скорiше за все. "за"

7.3
11.1
6.3
1.6
6.9

Скорiш за все, "проти"

13.3
22.6
13.1
23.5
18.4

Безумовно, "проти" вступу до НАТО

10.5
27.7
55.9
70.8
41.3
Важко сказати
35.7
23.1
17.2
1.6
19.3
 
 

Як   Ви   вважаєте,   чи   треба   Українi   вступати   до     Єдиного   економiчного   простору   з   Росiєю,   Бiлоруссю   та   Казахстаном   (ЄЕП)

 
Захід

Центр і Північний Схід

Південь і Південний Схід

Донбас і Крим
Україна загалом
Так
12.9
50.9
73.0
92.9
58.1
Нi
46.2
21.2
11.3
4.8
20.0
Важко сказати
40.8
27.9
16.6
2.8
21.9
 
Інші новини


Початок   Попередня сторінка   1   2   3   4   5   Наступна сторінка   Кінець
^ Вгору