Олена ЗЛОБІНА. Динаміка образу сучасного українського суспільства

13 серпня 2011

Олена Злобіна, завідувач відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук

 

Попри постійні соціальні зміни, активну динаміку владних стосунків, політичні протистояння, виборчі перегони та ін., образ українського суспільства у масовій свідомості залишається останніми роками практично незмінним.
Системотвірне ядро образу має переважно негативне забарвлення. Найбільш типовою асоціацією, котра для респондентів найтісніше пов’язана з сучасним українським суспільством, є “безлад” (52,6%), далі за частотою згадування розташовані “розруха” (36,4%), “злидні”(35,7%), “протистояння” (24,1%) та “глухий кут” (19,7%). Позитивні характеристики пов’язують з образом українського суспільства незначна кількість опитаних. Попри поширене уявлення про демократичність українського соціуму асоціюють наше суспільство зі “свободою” лише 7,7%, натомість “тиск” відчувають 9,7%. Лише 11,9% асоціюють українське суспільство з “перспективою”, 3,9% вбачають в ньому ознаки “піднесення”. Зовсім незначною є кількість респондентів, які схильні характеризувати українське суспільство за допомогою таких ознак, як “згуртованість” (4,4%), “впорядкованість” (2,7%), “багатство” (1,9%).
Картина, яка фіксується у 2010 році, доволі сильно відрізняється від року 2005, коли населення формувало образ українського суспільства на тлі очікувань позитивних змін. Відповідно з “перспективою” асоціювали цей образ 28,1%, з піднесенням 17,2%, з свободою 16,8%. Проте вже у 2006 році усі оптимістичні сподівання значною мірою ущухли і надалі лише зменшувалися (рис.1).

Рис. 1. Динаміка позитивних ознак образу українського суспільства (%)

 

Як бачимо, лише за рік позитивна налаштованість населення зменшилася у три-чотири рази. Перспектива у 2006 асоціювалася з образом українського суспільства лише у 8%, сподівання на підйом зберегли лише 5%. Натомість негативні ознаки набули за рік значної виразності (рис.2). Особливо різко підсилилося відчуття безладу – від 28,4% до 48,2%. Показово, що хоча ніяких радикальних руйнацій протягом 2006 року не відбувалося, асоціація образу суспільства з розрухою збільшилася за рік від 20,1% до 31,3%. Втрата відчуття перспективи супроводжувалася підсиленням протилежного образу. Якщо у 2005 році “глухий кут” асоціювали з українським суспільством 5,1% опитаних, то у 2006 році таких стало 18,7%.

Рис. 2. Динаміка негативних ознак образу українського суспільства (%)

У 2005 році образ українського суспільства був певною мірою збалансованим, оскільки потенційно його наповнювали як негативні, так і позитивні асоціації. Образ “злиднів” (29,4%) та “безладу” (28,4%) певною мірою компенсувався образом “перспективи”, яку відчувало 28,1%. Негативна асоціація з “розрухою” (20,1%) співіснувала із позитивною надією на “піднесення” (17,2%) та “свободу” (16,8%). Образ “протистояння” (18,1%) майже врівноважувався образом “згуртованості” (17,3%). І хоча асоціації із “впорядкованістю” (6,1%) та “багатством” (4,1%) були досить рідкими, так само рідким було і поєднання образу українського суспільства із “глухим кутом” (5,1%). Отже, це був образ, який потенційно містив у собі очікування позитивної динаміки.
Негативні зміни, які було зафіксовано у 2006 році, не тільки збереглися, а й підсилилися у 2010 році. На сьогодні образ українського суспільства фактично позбавлений ознак позитивного розвитку ситуації, а скоріше фіксується навколо наростання ознак нестабільності (рис.3). Дисбаланс позитивних та негативних ознак досить помітний. Вперше можна говорити про чітку системотвірну ознаку образу, яку поділяють більшість опитаних. Це образ безладу, з яким асоціюють сучасне українське суспільство 52,6%. У поєднання з образом розрухи (36,4%) та злиднів (37,5%) у масовій свідомості виникає картина суспільства, несприятливого для життя.

 

Рис. 3. Співвідношення негативних та позитивних ознак образу українського суспільства 2005-2010 (%)

Отже, порівняння образу теперішнього з образом минулого фіксує негативну динаміку у сприйнятті населенням українського суспільства. Водночас дані дослідження дають можливість диференціювати положення людей у цьому несприятливому соціумі. Чи всі потерпають у цьому світі безладу розрухи та злиднів, чи для когось побудоване за роки незалежності суспільство є не лише прийнятним, а й сприятливим? Певний матеріал дає аналіз відповідей на запитання “Як би ви могли схарактеризувати наш час?” Щоб уникнути впливу на відповіді симпатій чи антипатій населення до конкретних знакових постатей, респондентам запропонували оцінити сучасне суспільство за допомогою постатей символічних, які уособлювали радше не ті чи інші особистісні типи, а соціальні умови, що створюють сприятливий клімат для продукування таких типів.
Формуючи перелік “знакових” постатей для характеристики сучасного суспільства, ми спиралися на уявлення про типові життєві шляхи, що виникають на перетині дії зовнішніх обставин і суб’єктних зусиль. Традиційний шлях трударя чи професіонала, вимушена позиція жебрака, сповнений надій для особистості статус політикана або бюрократа, шлях злодія, ґрунтований на порушенні нормативної системи, і шлях морального авторитета, котрий уособлює захист нормативності, шлях, що визначається талантом або долею, і шлях до успіху через пристосування — все це шляхи, якими просуваються люди сучасного суспільства. Які з них найбільшою мірою уособлюють наш час у свідомості людей? Відповіді на це запитання, яке вперше ставилося у 2003 році, розподілилися так (див. рис. 14).

Рис. 14. Як би ви могли схарактеризувати наш час? Це час…
 

Як бачимо, сучасний світ “нових” правил люди уявляють радше як світ “без правил”. Його найпомітнішими персонажами є ті, хто встановлює для себе “особливі” правила, тобто злодії, здатні грати за “новими” правилами (політики, бюрократи, пристосуванці), ті, хто на правила не зважає (авантюристи), й ті, хто не зміг до цих правил пристосуватися (жебраки). Що ж до постатей, які репрезентують традиційний нормативний світ, то вони явно “не вписуються” в сучасну картину українського суспільства. Трударі, професіонали, таланти, а найбільше — моральні авторитети, які уособлюють нормативність як таку, м’яко кажучи “не на часі”.
Причому досить промовистою є динаміка оцінок. Позитивні персонажі практично не змінюють своїх позицій. Трударів з року в рік вважають людьми, які уособлюють теперішній час лише 13% опитаних, професіоналів визнають знаковими постатями 7%, вважають наш час сприятливим для обранців долі близько 10%, для талантів близько 5%. Трохи збільшується частка людей, які пов’язують наш час з моральними авторитетами (від 2% у 2003 до 11% у 2011 році). Очевидно, суспільство «без правил» все ж таки продукує потребу в тому, щоб хтось, хай у незначній кількості, репрезентував моральні взірці.
Водночас щодо інших постатей маємо суттєву динаміку. У 2006 році населення вочевить очікувало змін, тому було зафіксовано помітне зменшення негативних очікувань. Якщо у 2003 році у масовій свідомості наш час асоціювався насамперед з часом злодіїв (шахраїв) – так вважали 53% опитаних, то у 2006 році таку позицію поділяло тільки 36%. Проте у 2011 році шахраї знову «на часі», саме цю постать найчастіше асоціюють опитані з сучасним суспільством (48%). Те саме можна сказати і про жебраків. У 2003 році їх визначали як знакову постать часу 36% опитаних, у 2006 таку оцінку давало 26%, а от у 2011 наш час вважають часом жебраків вже 40% опитаних.
Впевнено посилюються претензії на уособлення нашого часу політиками (від 33% у 2003 році до 44% у 2011) та бюрократами (від 26% у 2003 до 36% у 2011 році). Все краще почувають себе у сучасному суспільстві авантюристи (23% у 2003 і 36% у 2011) та пристосуванці (відповідно 25% та 31%).
Отже, образ сучасного суспільства досить добре відображає його придатність для певних груп і несприятливість для інших. У часи безладу і злиднів головними постатями стають шахраї та жебраки, добре адаптуються політики та бюрократи, непогано себе почувають авантюристи та пристосуванці і практично несумісними з існуючим соціумом стають професіонали, таланти або трударі.


 

 

 

 

 • Улитка Джо (15.08.2011 16:39)
  Где можно познакомиться с полным текстом статьи ?
 • Trevion (26.10.2011 15:44)
  Whoa, things just got a whole lot esaeir.
 • xwxgvhfdb (27.10.2011 14:55)
  EBsw2A <a href="http://xtmhrmvkfanz.com/">xtmhrmvkfanz</a>
 • wafokllzik (28.10.2011 20:44)
  EtkwmJ <a href="http://vkzxpptjvsww.com/">vkzxpptjvsww</a>
 • Kathreen (08.12.2011 16:14)
  A good many valabules you've given me.
 • qnlmpo (09.12.2011 10:29)
  agtR9a <a href="http://gwflqrwyamgn.com/">gwflqrwyamgn</a>
 • jidodshu (10.12.2011 12:28)
  gYPGoa , [url=http://ejaksffvcixg.com/]ejaksffvcixg[/url], [link=http://xykdpkdaogbz.com/]xykdpkdaogbz[/link], http://pdtbeznymwhr.com/
 • kbzrbx (11.12.2011 14:11)
  wDhJ1V <a href="http://smuoewstfjgf.com/">smuoewstfjgf</a>
 • zwjnvaaklzl (12.12.2011 17:21)
  DowKZy , [url=http://vlbrjpsdpsuo.com/]vlbrjpsdpsuo[/url], [link=http://mmupgandcdut.com/]mmupgandcdut[/link], http://hpzthmieaunf.com/
 • Forever (18.05.2013 19:16)
  Never seen a bteter post! ICOCBW
 • lsnrexsuhhf (22.05.2013 04:10)
  X9BiPB <a href="http://fopziezmovur.com/">fopziezmovur</a>
 • ncbwusihdqo (25.05.2013 05:30)
  t91rVS , [url=http://xsmuvxjvamww.com/]xsmuvxjvamww[/url], [link=http://dtawwgisnpar.com/]dtawwgisnpar[/link], http://gvxumppdjwxv.com/


Початок   Попередня сторінка   1   2   3   4   5   Наступна сторінка   Кінець
^ Вгору