Добробут населення України за 2002–2011 рр. підвищився незначуще

9 серпня 2011

Анатолій Арсеєнко, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України
кандидат історичних наук,

Наталя Толстих, науковий співробітник Інституту соціології НАН України,
кандидат соціологічних наук

 

Добробут населення України внаслідок здійснення економічних реформ*

Як свідчать самооцінки респондентами матеріальних умов їхнього життя (таблиця 2), в 2002–2011 рр. добробут сімей підвищувався повільно. За цей період частка респондентів, які представляють сім’ї, що жевріють у злиднях і відчувають голод, скоротилася з 12,7% в 2002 р. до 7,7% в 2011 р. У 2002-2011 рр. майже в півтора раза (з 61,0% до 44,3%) скоротилася частка представників сімей, споживання яких обмежується тільки необхідним раціоном. Частка тих респондентів, чиїм сім’ям вистачає в цілому на прожиття, зросла з 23,5% в 2002 р. до 30,8% в 2011 р. і була найвищою ? 38,3% ? в 2010 р. Частка респондентів із сімей, в яких коштів вистачає на все необхідне, але їм не до заощаджень, становила 11,6% у 2002 р. і 12,3% у 2011 р. Щоправда, напередодні економічної кризи, в 2008 р., частка представників таких сімей сягала п’ятої частини опитаних (20,7%). Респонденти, які відзначали, що їхні сім`ї живуть в повному достатку, щорічно становили скоріше виняток (0,2–06%).


Таблиця 2
Самооцінка респондентами їхнього матеріального становища (2002-2011рр., %)

Визначте матеріальний стан вашої сім’ї за останні 2-3 місяці
2002
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011

Часто не маємо грошей та харчів – інколи жебракуємо

3,1
1,7
1,4
0,5
0,8
0,6
1,5
1,0
Не вистачає продуктів харчування – інколи голодуємо
9,6
5,9
4,0
4,0
3,0
3,3
3,9
6,7
Вистачає лише на продукти харчування
49,3
42,0
41,3
35,5
32,6
35,0
36,4
44,3
Вистачає загалом на прожиття
23,5
32,4
30,2
36,2
37,9
37,3
38,1
30,8

Вистачає на все необхідне, але нам не до заощаджень

11,6
13,9
14,4
15,7
20,7
18,8
15,9
12,3
Вистачає на все необхідне, робимо заощадження
2,0
2,1
2,1
3,6
3,8
4,5
3,4
2,3
Живемо в повному достатку
0,3
0,6
0,3
0,3
0,4
0,6
0,2
0,3
Не відповіли
0,6
1,4
6,3
4,2
0,7
0,2
0,4
2,3

 

 В розглянутий період частка респондентів, які повністю витрачали свої кошти на поточні витрати, не падала нижче 91% і коливалася від 91,3% до 97,1%. При цьому частина опитаних, які відзначали, що їм не вистачає заощаджень, які б підтримали б їхній добробут протягом щонайменше року у випадку несприятливих обставин, в 2002–2010 рр. щорічно сягала ? і була мінімальною (74,7%) в 2008 р., а максимальною (86,1%) ? в 2002 р. На початку 2010 р. частка респондентів, які відзначали нестачу необхідних для виживання протягом року заощаджень, дорівнювала 80,2%.
Спрямування більшістю населення майже всіх коштів на поточне споживання, що спостерігалося щороку, не залишає жодних сумнівів щодо неможливості переведення соціальної сфери на засади страхування та індивідуальних накопичувальних рахунків. У населення просто немає для цього коштів, які, крім того, швидко знецінюються під впливом інфляції і кризових явищ у фінансах країни та світу.

*Повністю статтю буде надруковано в книжці «20 років незалежності: моніторинг соціальних змін», що її готує до друку Інститут соціології НАН України.

 

 



Початок   Попередня сторінка   1   2   3   4   5   Наступна сторінка   Кінець
^ Вгору