Олександр ГОНЧАРУК. Приватна власність на землю: ставлення у динаміці

10 серпня 2011

Олександр Гончарук, старший науковий співробітник Інституту соціології, кандидат соціологічних наук

В Україні практично закінчився процес паювання земель сільськогосподарського призначення. Формальною ознакою завершення процесу приватизації стала видача державних актів на право приватної власності на землі сільськогосподарського призначення власникам земельних паїв. Ставлення населення України до приватизації взагалі та приватизації землі зокрема досліджується Інститутом соціології НАН України уже практично двадцять років, з часу початку її впровадження. Сам процес приватизації відображається динамікою громадської думки – отже, з одного боку, ми маємо реальну картину приватизації, з другого, – його відображення у свідомості українського народу. Впродовж періоду досліджень 1992–2010 років питання ставилось однаково: «Як Ви ставитеся до передачі у приватну власність (приватизації) землі?». Розподіл відповідей на це запитання у часовій динаміці – у таблиці. Але слід мати на увазі, що респонденти щоразу вкладали у нього різний зміст, оскільки щоразу земля мала різний статус, а політична ситуація в країні змінювалася від опитування до опитування часом дуже значною мірою.


Таблиця

Ставлення до передачі у приватну власність (приватизації) землі, (%)

 
1992 – земля у власності держави
1994 – земля у власності КСП
1996 – потенційна можливість приватизації землі
2000 – реформуван-ня з адміністрати-вного примусу
2002 – діє новий Земельний кодекс
2010 – фактичне завершення приватизації землі
Негативне
14
27
27
37
27
52
Важко сказати
22
20
23
23
25
24
Позитивне
64
53
50
40
48
24

 

До 1992 року, коли земля перебувала практично виключно у власності держави, це питання мало швидше гіпотетичний характер, тому що йшлося тільки про перспективу приватизації, коли не були визначені ні шляхи, ні її учасники. У цей час прихильників приватизації землі була переважна більшість – 64%, а противників її було усього 14%, решта не визначилися у своєму ставленні. Така велика кількість прихильників приватизації дозволяє стверджувати, що до фактичного початку приватизації землі в українському суспільстві існували позитивні настрої щодо її впровадження.
1994 рік демонструє значно більшу поляризацію думок респондентів, оскільки земля уже передана у власність колективних сільськогосподарських підприємств. Кількість прихильників приватизації становить 53%, противників – 27%, решта – не визначилися. Правда, не можна стверджувати, що сам факт передачі землі із власності держави у власність КСП став єдиною причиною поляризації громадської думки, хоча свій внесок він, безумовно, зробив. Вплив на динаміку ставлення, безумовно, мав також загальний економічний стан країни того часу – висока інфляція, падіння рівня та скорочення обсягів виробництва. Отже, коли приватизація землі виглядала як перспектива, а не реальний процес, то противників у неї була мінімальна кількість. І навпаки, чим більшою мірою процес переходив з теоретичної у практичну площину, тим більшою ставала кількість противників приватизації землі, і, відповідно, меншою – кількість прихильників.

*Повністю статтю буде надруковано у книжці «20 років незалежності: моніторинг соціальних змін», що її готує до друку Інститут соціології НАН України.

 

 

Інші новини


Початок   Попередня сторінка   1   2   3   4   5   Наступна сторінка   Кінець
^ Вгору